Mes taip pat su džiaugsmu laukiame Lietuvos valstybės atkūrimo...

Organizuotas renginys "Pasidalinkime draugyste", kurio metu...

729
727

Naujienos

Birželio mėnesį organizuota sportinių žaidimų popietė "Burbulinių kamuolių pramogos". Už renginį ir puikiai praleistą laiką dėkojame organizatoriams, kuriuos pas mus atvykti "prikalbino" darbuotojos Ginvylė ir Gražina.

Paskutinę gegužės mėnesio dieną vyko renginys mūsų kieme  Pasaulinei dienai be tabako paminėti.

KONKURSO RADVILIŠKIO RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „NYKŠTUKAS“

DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

 

SKELBIMAS

 

 

Įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas:

Radviliškio rajono vaikų globos namai „Nykštukas“, Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16 -osios g. 13, LT 82135 Radviliškis

Pareigos (darbo pobūdis):vadovauti įstaigai, organizuoti Radviliškio rajono savivaldybės vaikų globos namų „Nykštukas“ darbą, užtikrinti globotinių teisių bei teisėtų interesų apsaugą.

Direktorius, dirbantis pagal darbo sutartį. 

Pareigybės lygis – A2.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

  1. Pilietybė: Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo, turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka.
  2. Valstybinės kalbos mokėjimas: mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. turėti aukštąjį universitetinį (socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, edukologijos krypties) išsilavinimą;

      2. turėti ne mažesnį kaip trejų metų vadovaujamo darbo patirties socialinėje srityje stažą;

      3. mokėti valstybinę kalbą, išmanyti raštvedybos taisykles;

      4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę apsaugą, Globos namų veiklą, LR Darbo kodeksu, kitais norminiais aktais ir Globos namų veiklos nuostatais;

      5. gerai išmanyti valstybinę ir regioninę socialinę politiką, pagrindines Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Radviliškio rajono savivaldybės programas ir veiklos gaires socialinėje srityje;

      6. būti susipažinusiam su vadybinės veiklos organizavimo principais ir metodais, išmanyti darbo organizavimą  reglamentuojančius dokumentus, mokėti sisteminti ir analizuoti duomenis, planuoti ir organizuoti įstaigos bendruomenės veiklą, sudaryti plėtros bei veiklos programas ir projektus;

      7. išmanyti Globos namų pagrindinės veiklos organizavimo, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimai ir kiti teisės aktai;

      8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti įstaigos darbą, bendrauti su žmonėmis, diegti humanistinius, demokratinius bendravimo su darbuotojais principus, grindžiant juos tarpusavio pagarba ir pasitikėjimu;

      9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.
  4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
  5. Užpildytą pretendento anketą.
  6. Pretendento, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.
  7. Privačių interesų deklaracijos nuorašą.

Dokumentų pateikimas: 

Pretendentas dokumentus teikia 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://portalas.vtd.lt/.

Išsamesnė informacija:

Žaneta Buniuvienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, tel. (8 422) 69148, el. p. zaneta.buniuviene@radviliskis.lt.

Savaitgalio eksukrsija (balandžio mėn.): akmenų muziejus Mosėdyje, Medvėgalio piliakalnis Šilalės rajone, Kurtuvėnų regioninis parkas.

Gegužės 14-os dienos popietę praleidome neįprastai. Mus aplankė VO "Gelbėkit vaikus" Šiaulių struktūrinio padalinio vadovė Dalia Kerienė su savanoriais moksleiviais iš Šiaulių profesinio rengimo centro. Jie pakvietė visus  į "Protų mūšį". Susiskirstę į 4 komandas ir prisistatę, kibome į darbą. Užduočių kiekis ir įvairovė niekam neleido nuobodžiauti ir privertė visus pasukti galvas. Gera nuotaika ir puikios emocijos tvyrojo aplink. Ačiū svečiams už šauniai praleistą laiką.

Organizuota šventinė popietė "Šiandien viskas Tau mieloji mama". Vaikai savo dainomis, šokiais džiugino darbuotojas, mokytojas, atvykusias mamas ,tetas. Dar ir po koncerto nesiskirstėme, o džiaugėmės šiltu, draugišku bendravimu.

Puslapiai

Mus galite paremti

Sąskaitos Nr. LT687300010002570593 Swedbank

 

Kontaktai

Radviliškio rajono vaikų globos namai „Nykštukas“

Įstaigos kodas195220531
Vasario 16-osios g. 13,
LT- 82135 Radviliškis,

tel. 868896408, 8422 51882
El. paštas: info@vgn-nykstukas.lt


Design by WeebPal.