Mes taip pat su džiaugsmu laukiame Lietuvos valstybės atkūrimo...

Organizuotas renginys "Pasidalinkime draugyste", kurio metu...

729
727

Naujienos

„ ŠVARI APLINKA – SVEIKI NAMAI “- taip buvo pavadinta akcija, kuri? vykd?me atostog? metu. Vykdant akcij? tik?tasi vaikus ir visus bendruomen?s narius sudominti ekologin?mis problemomis, susiburti bendrai veiklai saugant artimiausi? aplink?, skatinant r?šiuoti buitines atliekas. Lektor? iš Šiauli? regiono atliek? tvarkymo centro skait? paskait? „Kod?l reikia r?šiuoti atliekas?, mus ypa? sudomino demonstruojami filmai apie atliek? r?šiavim? ir perdirbim?. Kitas dienas buvo tvarkomos patalpos, aplinka. Netrukome sulaukti ir organizuotos akcijos rezultat?: vaikai r?šiuoja atliekas ? dovanotus skirting? spalv? konteinerius, kurie išdalinti kiekvienai šeimynai. Ir toliau t?siami aplinkos tvarkymo darbai. Akcijos pabaigoje pagamintas stendas su vaik? nuotraukomis, kuris primins smagiai praleist? laisvalaik?.

Spalio 26 d. Vilniuje, seimo rūmuose vyko vaikų globos namų Vaikų tarybų atstovų susitikimas, kuriame dalyvavome ir mes. Ministerijos ir įvairių institucijų atstovai pristatė vaikams aktualias ir rūpimas temas: „Institucinės globos pertvarka Lietuvoje: Kas? Kaip? Kodėl“ ,“Degti gyvenimu ir vesti kitus. Apie lyderystę kitaip.....“, „Vaikų globos namuose augančiųjų savarankiškumo įgūdžių ugdymo ir palydėjimo paslaugos“, „Profesijos įsigijimo galimybės“. Kai kurių namų vaikai patys išsakė savo nuomonę, dalinosi globos namų savivaldos patirtimi. Mes taip pat dalyvavome diskusijose, o po susitikimo pasivaikščiojome po Vilnių.

Rugsėjo 25 d. (penktadienį) Radviliškio centriniame stadione naktinės sportinės žaidynės "Apšviesk naktį sporto ritmu"! kurias organizavo Radviliškio skyriaus Jaunieji krikščionis demokratai (JKD). Mūsų komanda, vadovaujama socialinio darbuotojo Deivido, dalyvavo orientacinėse varžybose ir laimėjo! Valio, valio, valio

Geguž?s 30 d. Vaizgakiemyje (Prien? r. ) Harmonizacijos parke vyko Šeim? ir šeimyn? švent?. grupel? vaik?, lydim? darbuotoj?, tur?jo galimyb? prisijungti ir kartu šv?sti, džiaugtis, grož?tis nuostabiais vaizdais, renginiais ir patys juose dalyvauti. Už sudarytas galimybes nuvykti ? švent? esame d?kingi Radviliškio rajono savivaldyb?s administracijai.

Kovo 4d, pasiruošėme, pasipuošėmė ir prisijungdami prie mieste organizuotos Užgavėnių eisenos, vijome žiemą iš kiemo.

Mokyklinio amžiaus globotiniai, vadovaujami muzikos mokytojos Vrginijos, vieną popietę sukvietė visus į salę ir parodė nuotaikingą spektakliukį ”Kaip kurmis kelnaites įsitaisė”.

Puslapiai

Mus galite paremti

Sąskaitos Nr. LT687300010002570593 Swedbank

 

Kontaktai

Radviliškio rajono vaikų globos namai „Nykštukas“

Įstaigos kodas195220531
Vasario 16-osios g. 13,
LT- 82135 Radviliškis,

tel. 868896408, 8422 51882
El. paštas: info@vgn-nykstukas.lt


Design by WeebPal.