Mūsų namuose jau tampa tradicija gegužės mėnesį organizuoti...

Paskutinę darbo dieną prieš Velykas buvome pakviesti dalyvauti...

Paminėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną- susirinkome į...

711
667
660

2017 m.

 

Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis 2017 m. (bruto)
Darbuotojai

Darbuo-

tojai

Užmokes-

tis

Darbuo-

tojai

Užmokes-

tis

Darbuo-

tojai

Užmokes-

tis

Darbuo-

tojai

Užmokes-

tis

 Vidurkis
Administracijos vadovai 3 615,41 € 3 832,41 € 3 841,13 €      
Socialiniai darbuotojai  11 720,85 € 11 742,86 € 11 685,21 €      
Buhalterija  2 580,37 € 2 582,29 € 2 579,42 €      
Pedagogai  3 491,57 € 3 554,36 € 3 656,85 €      
Socialinių darbuotojų padėjėjai  17 424,60 € 17 472,41 € 17 453,28 €      
Virėjos  2 458,50 € 2 412,02 € 2 400,64 €      
Kitas aptarnaujantis personalas  8 324,60 € 8 340,85 € 9 326,56 €      

 

Mus galite paremti

Sąskaitos Nr. LT687300010002570593 Swedbank

 

Kontaktai

Radviliškio rajono vaikų globos namai „Nykštukas“

Įstaigos kodas195220531
Vasario 16-osios g. 13,
LT- 82135 Radviliškis,

tel. 868896408, 8422 51882
El. paštas: info@vgn-nykstukas.lt


Design by WeebPal.