Mūsų namuose jau tampa tradicija gegužės mėnesį organizuoti...

Paskutinę darbo dieną prieš Velykas buvome pakviesti dalyvauti...

Paminėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną- susirinkome į...

711
667
660

PRISKAIČIUOTO DARBO UŽMOKESČIO VIDURKIS 2016 M.
Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis 2016 m. (bruto)
Pareigybių pavadinimas I ketv.  II ketv.   III ketv.  IV ketv.   2017 m. pirmas ketv.
Darbuotojai

Darbuo-

tojai

Užmokes-

tis

Darbuo-

tojai

Užmokes-

tis

Darbuo-

tojai

Užmokes-

tis

Darbuo-

tojai

Užmokes-

tis

 Vidurkis Darbuotojai Užmokestis
Administracijos vadovai    642,20 € 3 714,70 € 3 819,70 € 3 810,06 € 746,66 € 3 615,41 €
Socialiniai darbuotojai  11  638,60 € 11 698,90 € 11 651,98 € 11 694,76 € 671,05 € 11 720,85 €
Buhalterija  2   515,30 € 2 526,10 € 2 530,75 € 2 539,60 € 527,94 € 2 580,37 €
Pedagogai  5  526,50 € 4 559,10 € 4 551,84 € 4 591,71 € 557,28 € 3 491,57 €
Socialinių darbuotojų padėjėjai  17  447,40 € 17 466,10 € 17 467,70 € 17 475,95 € 464,30 € 17 424,60 €
Virėjos  3  370 € 3 375,40 € 3 475,64 € 3 353,92 € 393,74 € 2 458,50 €
Kitas aptarnaujantis personalas  8  239,40 € 9 294,10 € 9 307,37 € 8 307,41 € 287,08 € 8 324,60 €

Mus galite paremti

Sąskaitos Nr. LT687300010002570593 Swedbank

 

Kontaktai

Radviliškio rajono vaikų globos namai „Nykštukas“

Įstaigos kodas195220531
Vasario 16-osios g. 13,
LT- 82135 Radviliškis,

tel. 868896408, 8422 51882
El. paštas: info@vgn-nykstukas.lt


Design by WeebPal.